Portal Vincenzowski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Główna Relacje festiwalowe Relacje festiwalowe Sesja naukowa "Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców"

Sesja naukowa "Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców"

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

W sobotę, 16.04.2011 r., w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK odbyła się całodzienna sesja naukowa pt. "Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców". Sesja  poświęcona była działalności badawczej studentów i doktorantów z Polski i Ukrainy, prowadzących swoje badania na Huculszczyźnie. Sesję poprowadzili Agata Warchalska oraz dr Mateusz Troll z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Prelegenci – młodzi badacze reprezentowali 7 uczelni wyższych, w tym 3 zagraniczne (2 ukraińskie i 1 francuską), a także bardzo różne dyscypliny naukowe, od geologii i geografii, poprzez turystykę po architekturę i etnografię. Obrady odbywały się w języku polskim i ukraińskim. Sprawiło to, że sesja miała wymiar interdyscyplinarny, międzynarodowy i była znakomitą okazją do poszerzenia horyzontów badawczych młodych ludzi, którzy swoje życie zawodowe wiążą z naukowym poznaniem Huculszczyzny. Szczególne znaczenie miał w tym kontekście udział trzech doktorantek pochodzących z Ukrainy (Anna Kibycz z Uniwersytetu w Czerniowcach, Lilija Musichina z Uniwersytetu w Tarnopolu, Olena Berezowska-Piccioicchi z Uniwersytetu Korsykańskiego). Głos zabrali także opiekunowie naukowi młodych badaczy, reprezentujący 3 polskie uczelnie, którzy zaprezentowali pokłosie swojej pracy z młodzieżą, zarówno terenowej jak i kameralnej, w wieloletniej perspektywie czasowej oraz w szerszym kontekście – prowadzonych przez ich jednostki naukowe badaniach na Huculszczyźnie. W ramach sesji odbył się konkurs na najlepszą pracę naukową. Nagrody pieniężne, ufundowane przez COTG PTTK, przyznało Jury składające się z przedstawicieli środowiska akademickiego oraz przewodnickiego. Jurorom przewodniczył Pan Profesor Jan Środoń, mineralog z Instytutu Nauk Geologicznych PAN, syn Profesora Andrzeja Środonia, znanego botanika, paleobotanika, zasłużonego w badaniach przyrodniczych Czarnohory i Gorganów. Członkami jury byli: dr inż. arch Jacek Czubiński Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dr Wojciech Krukar kartograf, geograf, specjalizujący się w nazewnictwie karpackim, Jurij Nesteruk geograf, botanik, znawca Huculszczyzny z Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy ze Lwowa, dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski z Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej oraz dr Mateusz Troll z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, zajmujący się geoinformatyką i nawigacją satelitarną oraz zagospodarowaniem i użytkowaniem połonin w Czarnohorze. W ocenianiu prac referentek z Ukrainy uczestniczył także prof. Jurij Czarnobaj z Państwowego Muzeum Przyrodniczego we Lwowie (dawne Muzeum Dzieduszyckich).

Laureatkami konkursu zostały: Natalia Janczak i Agnieszka Nowak (nagroda główna; Uniwersytet Jagielloński – geografia), Zuzanna Adamska (wyróżnienie; Politechnika Łódzka – architektura), Anna Malawko (wyróżnienie; Politechnika Łódzka – architektura), Anna Kibycz (wyróżnienie; Uniwersytet w Czerniowcach /Ukraina/ geografia). Nagrody wręczył Pan Jerzy Kapłon, dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

Dodatkowym punktem programu była prezentacja filmu „Huculszczyzna 2009”, dotyczącego obozu naukowego studentów architektury Politechniki Łódzkiej.

W trakcie sesji można było nabyć najnowszą już czwartą z kolei publikację poświęconą Huculsczyźnie wydaną przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK: "Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców", red. Mateusz Troll, Agata Warchalska. Recenzentów prac na sesji reprezentował dr inż. arch Jacek Czubiński.

Na zakończenie sesji odbyła się prezentacja dr Wojciecha Krukara dotycząca prac nad pierwszą do tej pory mapą nazewniczą całej Czarnohory, wydaną przez wydawnictwo Ruthenus (autorzy: W. Krukar, M. Troll, 2010).

images/relacje/064.jpgimages/relacje/065.jpgimages/relacje/066.jpgimages/relacje/067.jpgimages/relacje/068.jpgimages/relacje/069.jpgimages/relacje/070.jpgimages/relacje/071.jpgimages/relacje/072.jpg

Poprawiony: poniedziałek, 31 października 2011 13:17