Portal Vincenzowski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Główna Wydarzenia Wydarzenia Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców

Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Sesja naukowa "Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców" oraz spotkanie z autorami "Mapy turystyczno-nazewniczej Czarnohory"

- Organizator: Koło Geografów UJ, koordynator: Agata Warchalska, opiekun naukowy: dr Mateusz Troll.

- Termin: 16 kwietnia 2011 r.

- Miejsce: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, Sala konferencyjna

- Opis: Sesja naukowa poświęcona jest działalności badawczej studentów i doktorantów z Polski i Ukrainy, prowadzących swoje badania na Huculszczyźnie. Młodzi naukowcy przedstawią wyniki swoich badań a najlepsze spośród prac zreferowanych w czasie sesji, zostaną nagrodzone przez Jury składające się z przedstawicieli środowiska akademickiego i przewodnickiego. O aktywności badawczej młodych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Łódzkiej opowiedzą także ich opiekunowie naukowi. W trakcie sesji można będzie nabyć, w cenach promocyjnych, publikację zawierającą referowane prace oraz inne publikacje książkowe i kartograficzne, w tym także Mapę turystyczno-nazewniczą Czarnohory Wydawnictwa Ruthenus. Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie z autorami i wydawcą mapy Czarnohory.

- Do pobrania: PROGRAM SESJI NAUKOWEJ DO POBRANIA!

Wstęp wolny!

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ

8:45 - 9:15 – Rejestracja prelegentów

9:15-9:30 – Otwarcie sesji

9:15-11:45 – Obrady, część I

Mateusz Troll (Uniwersytet Jagielloński) Działalność młodych badaczy krakowskiego ośrodka geograficznego na Huculszczyźnie z perspektywy opiekuna naukowego

Joanna Plenzler, Ewelina Mocior (Uniwersytet Jagielloński)Wybrane źródła Czarnohory – cechy fizykochemiczne i znaczenie dla człowieka

Tymoteusz Karcz (Uniwersytet Jagielloński), Marcin Stano (Uniwersytet Śląski) – Zróżnicowanie form skałkowych w grzbietowych partiach Czarnohory w rejonie Munczela i Smotrycza (Karpaty Ukraińskie)

Natalia Janczak, Agnieszka Nowak (Uniwersytet Jagielloński) Dobra chata to taka, z której nie widać innej – tradycja huculska a stan obecny zagospodarowania przestrzennego Koszaryszcza (Czarnohora)

Jacek Czubiński (Politechnika Krakowska) – Badania studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nad architekturą uzdrowiskową doliny Prutu

Włodzimierz Witkowski (Politechnika Łódzka) – Architektura na Huculszczyźnie w badaniach Koła Naukowego Studentów Architektury i pracowników Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej (1995-2010)

Emilia Jakubowska, Mateusz Grabowski (Politechnika Łódzka) – XIII Wyprawa Naukowa Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie

Magdalena Kubiak (Politechnika Łódzka) – Wyprawy Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie – Huculszczyzna – instrukcja obsługi

11:45-12:30 – Przerwa kawowa

W trakcie przerwy spotkanie z autorami publikacji Huculszczyzna w badaniach młodych naukowców” oraz prezentacja filmu Huculszczyzna 2009

12:30-14:00 – Obrady, część II

Zuzanna Adamska (Politechnika Łódzka) – Rola studenckich inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych huculskich budynków drewnianych

Marta Michałowicz, Michał Matysiak (Politechnika Łódzka) – Ikonostasy wybranych cerkwi typu huculskiego w rejonie Doliny i Rożniatowa na Ukrainie

Paula Karbownik, Maja Mikina, Artur Królewicz (Politechnika Łódzka) Huculskie cerkwie z ery drewna w czasach blachy i plastiku

Anna Małgorzata Malawko (Politechnika Łódzka) – Grażda huculska w Słupikach pod Synciami. Pomiary inwentaryzacyjne i charakterystyka zagrody

Justyna Cząstka-Kłapyta (Uniwersytet Jagielloński) O uchwytnych zapożyczeniach i ich chronologii w tradycji muzycznej Hucułów

Justyna Gorzkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) Traktat o wynaturzonej idei. O Syrojidach Stanisława Vincenza

14:00-15:30 – Przerwa

15:30-17:00 – Obrady, część III

Lilija Musichina (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu)Czas i prostir w mahiji Huculiw (Час і простір в магії гуцулів)

Olena Berezowska-Picciocchi (Uniwersytet Korsykański im. Pascala Paoli, Korsyka) Poniattia wroku w ujawi Huculiw i w Korsykanciw (Поняття вроку в уяві гуцулів і в корсіканців)

Anna Kibycz (Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach) – Przyczynek do badań współczesnego zróżnicowania kulturowo-wyznaniowego Huculszczyzny na dawnym pograniczu galicyjsko-bukowińskim

Agata Warchalska (Uniwersytet Jagielloński) – Przyczynek do badań postrzegania rozwoju turystyki w zakarpackiej Czarnohorze

Dariusz Dyląg (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)Rumuńskie organizacje turystyczne w Karpatach Wschodnich do wybuchu II wojny światowej. Przyczynek

17:00-17:15 – Ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszą pracę naukową

Nagrody wręczy Jerzy Kapłon – Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK
w Krakowie, fundator nagród.

SPOTKANIE Z AUTORAMI I WYDAWCĄ „MAPY TURYSTYCZNO-NAZEWNICZEJ CZARNOHORY”

17:15-18:30 – Spotkanie z autorami i wydawcą mapy Czarnohory: Wojciechem Krukarem, Mateuszem Trollem i Rafałem Barskim

Poprawiony: niedziela, 10 kwietnia 2011 19:26