Portal Vincenzowski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Główna Słowiańska Atlantyda
Słowiańska Atlantyda

Słowiańska Atlantyda

Email Drukuj PDF

Stanisław Vincenz nazywał Huculszczyznę słowiańską Atlantydą. Metafora ta niesie bogactwo znaczeń, poczynając od wskazywania szlachetnej, żyjącej sakralnymi wartościami, a bezpowrotnie zaginionej społeczności. Pisarz uważał, zgadzając się z Platonem, iż w trakcie dziejów ludzkie cywilizacje wielokrotnie ulegały kataklizmom. W takich przypadkach garstka ocalałych przekazywała następnym pokoleniom coś z systemu wierzeń i wartości obowiązujących w zaginionym świecie i na tym zrębie bazowała nowa, tworząca się z czasem społeczność. W kulturze ludowej, opornej wobec zmian, długo przechowywały się resztki archaicznego systemu, którego nie da się już odtworzyć w całości. Plemię huculskie, jako zamieszkujące dość niedostępne tereny Karpat Wschodnich i utrzymujące przez wieki ten sam, pasterski sposób życia, w swoim folklorze zachowało wiele z archaicznej kultury. Jej spoiwem, przekonuje Vincenz, był rozwinięty kult przodków, a wiele jej elementów wykazywało podobieństwo do zwyczajów i wierzeń starożytnych Greków, których także ukształtował pasterski sposób życia. Dowodzi to, iż słowiański szczep Hucułów przechował szczątkową pamięć archaicznej, przedchrześcijańskiej cywilizacji, będącej jednym z najstarszych źródeł europejskiej kultury. W późniejszym czasie dawne wierzenia i obrzędy zlały się w jeden nierozdzielny stop z chrześcijańskimi. Wcielenie do sowieckiego imperium było ostateczną zagładą słowiańskiej Atlantydy. Odnajdywanie jej śladów jest swoistą wędrówką do europejskich korzeni.

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, autorka biografii Stanisława Vincenza
Katolicki Uniwersytet Lubelski

images/atlantyda/001.jpgimages/atlantyda/002.jpgimages/atlantyda/003.jpgimages/atlantyda/004.jpgimages/atlantyda/005.jpgimages/atlantyda/006.jpgimages/atlantyda/007.jpgimages/atlantyda/008.jpgimages/atlantyda/009.jpgimages/atlantyda/010.jpgimages/atlantyda/011.jpgimages/atlantyda/012.jpgimages/atlantyda/013.jpgimages/atlantyda/014.jpgimages/atlantyda/015.jpg

Poprawiony: czwartek, 03 marca 2011 21:53