Portal Vincenzowski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Główna Geomorfologia
Geomorfologia

Rzeźba glacjalna i peryglacjalna południowego skłonu Tatr Zachodnich

Email Drukuj PDF

Kłapyta P., 2009. Glacial and periglacial relief on the southern slopes of the Western Tatra Mts. (Slovakia) – the results of the first detailed geomorphological mapping of the Žiarska, Jamnicka, Račkova and Bystra Valleys. Landform Analysis, 10: 50-57.

Abstract: The article presents the results of the first detailed geomorphological mapping of landforms of the Žiarska, Jamnicka, Račkova, and Bystra Valleys, situated on the southern slope of the Western Tatras. Field works were supplemented by digital topographic as well as statistical analysis of the rock glaciers distribution. The author focused on the distribution and morphological features of moraines and rock glaciers, variability of both sets of deposits strongly reflects the topographic influences on debris and snow accumulation. The main factor controlling the landforms geometry was solar irradiance modified by the influence of the local cirques topography. Two generations of the rock glaciers indicate distinct phases of periglacial conditions during the Late Glacial period.

http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA10/LA_10_10.pdf


 

 

Poprawiony: poniedziałek, 31 października 2011 13:16
 

Budowa geologiczna i rzeźba Gór Marmaroskich

Email Drukuj PDF

Kłapyta P., 2006. Budowa geologiczna i rzeźba Gór Marmaroskich. Informator PTG, 3: 150-159.

Abstrakt: Środowisko przyrodnicze Gór Marmaroskich należy do najbardziej urozmaiconych w całych Karpatach Wschodnich. Składa się na to przede wszystkim skomplikowana budowa geologiczna, która uwarunkowała wykształcenie głównych elementów rzeźby tych gór. Ten niezwykle ciekawy i cenny dla nauki fragment Karpat był przez długi okres zamknięty dla badań naukowych na skutek obostrzeń granicznych W ostatnich latach ponownie pojawiły się możliwości prowadzenia badań środowiska przyrodniczego tej części Karpat Wschodnich.

 

http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_14.pdf

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2010 21:04
 

Strukturalne uwarunkowania rzeźby Czarnohory między Howerlą a Popem Iwanem

Email Drukuj PDF

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Piotra Kłapyty o strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju rzeźby Czarnohory

Kłapyta P., 2008. Structural control on morphology of south-western slope of Chornohora Mountains between Mt. Hoverla and Mt. Pop Ivan (Eastern Carpathian Mountains, Ukraine). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 78: 37-49.

Abstract: The landforms of the Chornohora Mountains and related geomorphological processes are strongly controlled by geological structure. Detailed geomorphological mapping of the Chornohora Range yielded evidence of deep-seated gravitational slope failures on the south-western slopes. These slope deformations were structurally predisposed and linked to the dip of bed rock strata and their resistance to erosion, as well as to cracks and faults within the flysch formations. This paper presents structural factors controlled the morphology of relatively poorly recognized, dip-adjusted south-western slopes of the Chornohora Mts. between Mt. Hoverla (2,061 m a.s.l.) and Mt. Pop Ivan (2,022 m a.s.l.).

 

http://www.asgp.pl/2008/78_1/37-49.pdf

Poprawiony: czwartek, 01 kwietnia 2010 20:59