Portal Vincenzowski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Portal Vincenzowski

Huculskie seminarium z okazji 71. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto”

Email Drukuj PDF

P O L S K I   Z W I Ą Z E K  K U L T U R A L N O - O Ś W I A T O W Y
W REPUBLICE CZESKIEJ
P O L S K Ý   K U L T U R N Ě - O S V Ě T O V Ý S V A Z
V  Č E S K É  R E P U B L I C E Z.S.
Sekcja Ludoznawcza
Zarządu Głównego PZKO
Národopisná sekce Hlavního výboru PZKO
Izba Regionalna imienia Adama Sikory
Miejscowego Koła PZKO Jabłonków
Regionální muzeum Adama Sikory
Místní skupiny PZKO Jablunkov z.s.

Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn, RC
☎ tel.: (+420) 608 942 387, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://pzko.cz/sekcja-ludoznawcza.html
Rynek Mariański 18, 739 91 Jabłonków, RC
☎ tel.: (+420) 608 942 387, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.pzkojablonkow.cz/, http://www.gorolskiswieto.cz
Odznaczony w 2014 r. przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytnym tytułem
„STRAŻNIK DZIEDZICTWA RZECZYPOSPOLITEJ”
z okazji
71. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto”
serdecznie zapraszają na seminarium poświęcone kulturze ludowej Huculszczyzny
u příležitosti
71. Mezinárodních folklórních setkání „Gorolski Święto”
srdečně Vás zveme k účasti na semináři
NIE JYNY Z NASZI DZICHTY

Seminarium odbędzie się w piątek, dnia 3 sierpnia 2018 roku w Domu PZKO w Jabłonkowie.
Seminář se uskuteční v pátek 3. srpna 2018 v Domě PZKO v Jablunkově.
Godz. 15.00 Rozpoczęcie seminarium – Zahájení semináře v 15.00 hod.
Moderator: Leszek Richter

Godz. 15.05 hod.
dr Piotr Kłapyta (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie): „Geografia Huculszczyzny”;
Godz. 15.35 hod.
dr Leszek Rymarowicz (Towarzystwo Karpackie): „Huculszczyzna, jej historia i osobliwości”;
Godz. 16.05 hod.
dr Adriana Świątek (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Wydział Teatru Tańca w Bytomiu): „Huculski obrzęd weselny w obiektywie antropologa widowisk. Esej filmowo-fotograficzny”;
Godz. 16.35 hod.
dr Justyna Cząstka-Kłapyta (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze - Oddział w Krakowie): „Muzyka Huculszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kolędowania”.
Godz. 17.00 Dyskusja i podsumowanie - Diskuse a shrnutí v 17.00 hod.
Godz. 17.30 Zakończenie sesji - Konec semináře v 17.30 hod.
Kontakt: Leszek Richter
nr/č. 329, Jabłonków/Jablunkov 739 91
☎ tel.: (+420) 558 711 582, (+420) 731 650 272, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.gorolskiswieto.cz
http://www.pzko.cz/sekcjaludoznawcza

Poprawiony: środa, 01 sierpnia 2018 08:07
 

Zapraszamy na konferencję popularno-naukową "Pasterstwo w Karpatach"

Email Drukuj PDF

Poprawiony: wtorek, 31 lipca 2018 19:50
 

Zapraszamy na Spotkania na Pokuciu

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie „Res Carpathica” zaprasza badaczy historii oraz kultury grup etnograficznych Karpat Wschodnich, także regionalistów i kulturoznawców oraz wszystkich zainteresowanych poznawaniem Huculszczyzny i Pokucia do uczestnictwa w projekcie

SPOTKANIA NA POKUCIU – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2017, Ukraina

W 80-LECIE WYDANIA „NA WYSOKIEJ POŁONINIE” STANISŁAWA VINCENZA (1936-2016)

Miejsce: Iwano-Frankiwśk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina

Czas: 30 maja – 4 czerwca 2017

Projekt obejmuje zorganizowanie konferencji z udziałem prelegentów z Polski i Ukrainy w zakresie badań etnosu regionu, jego historii i uprzystępnienia turystycznego w ujęciu historycznym i współczesnym oraz literatury przedmiotu tak polskiej jak i ukraińskiej. Będzie to spotkanie badaczy polskich i ukraińskich oraz przedstawicieli tamtejszej wspólnoty polskiej, m.in. nauczycieli języka polskiego (z Iwano-Frankiwśka) dla wymiany doświadczeń w pracy naukowej i dydaktycznej. Przewiduje się też spotkanie młodzieży przybyłej z Polski z harcerzami polskimi ze Lwowa. Przedstawione na konferencji referaty zostaną zebrane na płycie CD i udostępnione wszystkim uczestnikom.

Szeroko nakreślonym celem konferencji jest usystematyzowanie wiedzy w odniesieniu do literatury przedmiotu w dwóch językach i nawiązanie kontaktów między środowiskami polskich i ukraińskich badaczy regionu. Pobyt na Pokuciu umożliwi również odwiedzenie miejsc pamięci historycznej związanych z wydarzeniami 1. wojny światowej i odzyskaniem niepodległości – w stulecie tej wojny.

Szczegółowy program do pobrania: PROGRAM SPOTKAŃ NA POKUCIU

Lista Uczestników oraz tematów wystąpień – w trakcie przygotowania. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE odnośnie programu i kosztu uczestnictwa, ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH DO WYJAZDU: Stowarzyszenie "Res Carpathica", Jan Skłodowski, tel. 00-48-506-269-837, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
LICZBA MIEJSC – OGRANICZONA. PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE PODEJMOWANIE DECYZJI O UCZESTNICTWIE.

Poprawiony: niedziela, 30 lipca 2017 13:49
 

Koncert kapeli Mykoły Iluka w Jaworkach

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na koncert kapeli "Huculi" z Żabia (obecnie Werchowyna), który odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Muzycznej Owczarni w Szczawnicy-Jaworkach przy ulicy Białej Wody 13.

Kapelę "Huculi Mikołaja Iliuka" z Werchowyny tworzą autentyczni muzykanci huculscy pochodzący z Żabia – "Stolicy Huculszczyzny". Zanurzeni w autentycznej, dziedziczonej drogą pokoleniową tradycji muzykowania, zaliczają się do najlepszych wirtuozów w Karpatach i w Europie. Zwłaszcza w dziedzinie gry na skrzypcach, sopiłce (fujarka) i cymbałach, czemu dali wyraz zgarniając wielokrotnie najwyższe nagrody na muzycznych przeglądach folklorystycznych w wielu miejscach Europy.
Bazują na repertuarze dziedziczonym drogą pamięciową od przodków, który do dziś nie zatracił swojej magicznej funkcji obrzędowej. Komponują także własne utwory inspirowane tradycją muzyczną. Zespół kładzie nacisk na prezentacje reliktowych form folkloru muzycznego, w tym repertuaru największych mistrzów huculskiej tradycji muzycznej – Mogura i Gawecia.
Członkowie zespołu: Mykoła Iluk, Wasyl Tymczuk, Juro Tafijczuk i Wasyl Mojsejczuk byli przez wiele lat członkami słynnego w Polsce i za granicą zespołu "Czeremosz", najwybitniejszego multiinstrumentalisty huculskiego – nieodżałowanej pamięci Romana Kumłyka. Skład instrumentalny zespołu to: krypka (skrzypce), cymbał (cymbały), bubeń (bęben), sopiłka (fujarka), jak i rozbudowany o dodatkowe instrumenty: dudka, trembita, telinka, bajan.

Poprawiony: niedziela, 30 lipca 2017 20:57
 

W Środę Popielcową odszedł nasz Przyjaciel, Jerzy Kołodziejczyk

Email Drukuj PDF

1 marca 2017 r., w symbolicznym dla Jego odejścia dniu, bo w Środę Popielcową, w Bielsku-Białej odszedł od nas po długim cierpieniu Jerzy Kołodziejczyk – reżyser filmowy, autor wielu filmów poświęconych Huculszczyźnie, m.in. „JA HUCUŁ” czy „Wesołych Świąt Jura”.

Był człowiekiem o wielkim sercu, pełnym skromności, ciekawości do świata. Całym sercem kochał Karpaty, a zwłaszcza ich wschodni kraniec (Czarnohorę, Świdowiec, Gorgany). Jego wielkim autorytetem i przyjacielem był śp. Roman Kumłyk z Żabiego. Tam, wśród rozmiłowanych w wolności Hucułów, zawsze czuł się jak w domu. Całe życie właściwie spędził w górach, u stóp Magurki, z towarzyszącym mu z okna widokiem na Klimczoka i Szyndzielnię.

Dla nas był Przyjacielem, towarzyszył nam w roli fotografa podczas wszystkich Festiwali i Dni Huculskich oraz wypraw w Czarnohorę.

Teraz będzie już wiecznie wędrował po niebieskich połoninach...

Pogrzeb odbędzie się 4 marca 2017 r., w sobotę, w kościele św. Barbary w Bielsku-Białej (Mikuszowice Krakowskie), o godz. 14:00.

 

Poprawiony: czwartek, 02 marca 2017 19:26
 


Strona 1 z 10